Linkkejä
Kalenteri

Etusivu

Kuortaneen metsästysseura on perustettu vuonna 1945.
Seuralla on noin 33000 hehtaarin alueet.
Jäseniä on tällä hetkellä 355 maksanutta (>400).

Ajankohtaista

PERINTEISTÄ ELÄINTEN JOULURAUHAN JULISTUSTA EI JÄRJESTETÄ VALLITSEVAN KORONATILANTEEN JA ASETETTUJEN KOKOONTUMISRAJOITUSTEN VUOKSI.
Metsästäjät toivottavat Rauhaisaa Joulua ja terveellistä tulevaisuutta maanvuokraajille ja kyläläisille!
Liikkukaa luonnossa ja nauttikaa raittiista ulkoilmasta Kuortaneen moninaisissa ja kauniissa maastoissa.

Tervehdys Kuortaneen metsästysseuran jäsenet,

Kuortaneen ms:n alueilla Joulurauha 23.-25.12. - Johtokunta

Koronaepidemia on aiheuttanut monenmoisia rajoituksia liikkumiseen, kokoontumiseen ja olemiseen, mutta onneksi luonnossa liikkumiseen ei ole rajoitukset vaikuttaneet vaan ihmiset ovat nyt retkeilleet paikallisesti entistä enemmän.

Pidetään eritoten me metsästäjät huoli luonnossa liikkuessamme paikkojen siisteydestä, kulku-urien kunnosta ja hyvistä maanomistajasuhteista. Noudatetaan jokamiehenoikeuksia ja huomioidaan muut luonnossa liikkujat. Kaikille on varmasti tilaa. Edesautetaan omalla toiminnallamme seuran toimintaa ja pidetään yllä hyvää mainetta metsästäjistä ja metsästyksestä.

Saimme alkuvuodesta johtokuntaan palautetta metsästäjien toiminnasta muutamassa asiassa, jotka nostettiin esiin helmikuun vuosikokouksessa;
- ylimääräisestä/jatkuvasta ajelusta, joka aiheuttaa häiriötä ja sotkee teitä
- pelloilla ajelu
- metsästyksen etäisyys asutuksesta
- hakuvalojen käyttö

Ylimääräistä ja aiheetonta ajelua tulee välttää ja "välttämätöntäkin" ajoa harkittava varsinkin kelirikkoaikaan. Teitä ja ajouria ei saa sotkea ja jälkensä pitää korjata. Maastossa ja pelloilla ei saa ajaa ilman maanomistajalta kysyttyä lupaa ja silloinkin huomioitava aseen kuljetukseen liittyvät säädökset. Autot kääntyvät kyllä tien liittymässä ajamatta pellolle. Ei tukita liittymiä maa- ja metsätalousliikenteeltä.

Suojaetäisyyksissä ja hakuvalojen käytössä noudatettava laissa määriteltyjä etäisyyksiä suojaetäisyyksistä ja pykäliä valon käytöstä metsästykseen liittyen. Ajoneuvon pysäköinti asumuksen lähelle metsästämään lähtiessä, voi jollekin tarkoittaa väärää etäisyyttä. Huomioikaa etäisyydet mieluummin varman päälle kuin vain metrilleen. Valojen käytössä huomioitava asutuksen sijainti, että ei veloteta asumusta / pihapiiriä kohti, eikä kytketä hakuvaloja asutuksen lähellä.

Herkin tilanne em. asioiden suhteen on Leppälässä Ristisuontien suunta, mutta samoja aiheita on noussut esiin myös muualta.

Mikäli kaurispukkijahtiin olet menossa; huomioi edellä muistutetut seikat, seuraa yksilöitä ennalta, varmista olevasi metsästykseen vuokratulla alueella, tunnista kohteesi lain sallimaksi varmasti ennen kaatolaukausta, tee kaatoilmoitus seuralle ja omariistaan.

Tulevan syksyn karhujahtiin liittyen on syytä kaikkien metsästäjien aktivoitua ja ilmoittaa kaikki karhuihin ja toki muihinkin suurpetoihin liittyvät havainnot suurpetoyhdyshenkilöille. Karhukanta ja liikkeet saadaan siten kartoitettua ennen kesäkuun lupahakua ja elokuun jahtia ja havainnot tassu-järjestelmään.

Syksyn 2020 karhujohtajat Kuortaneella:
Petri Möykkymäki
Heikki Kallioniemi

Mikäli haluatte esittää seuran toimintaan liittyen uusia ideoita tai palautetta muuten, ole yhteydessä johtokuntaan tai lähetä sähköposti: kuortanems@outlook.com . Asiat käsitellään johtokunnan toimesta ja tarvittaessa esitetyt asiat otetaan seuraavaan yleiseen kokoukseen asialistalle.

Metsästysseuran johtokunnan kokoonpano 2020
Puheenjohtaja: Heikki Kallioniemi gsm 040-8443182, heikki_kallioniemi@hotmail.com
Sihteeri: Jari Leppämäki, gsm 040-5320829, j.leppamaki@gmail.com
Muut johtokunnan jäsenet:
Ari Järvikangas vpj.
Arto Peurala
Erkki Viitanen, rahastonhoitaja
Petri Möykkymäki
Asko Ala-Kokkila

Koirakokeisiin (myös pitkät kokeet) koemaastot sovittava ennen koetta:
Maastomestari Harri Kuhalampi 0400-449091

Näillä näkymin pystymme ehkä järjestämään kesäkokouksen normaalisti, jos ei uusia rajoituksia tai määräyksiä hallitukselta tule. Ajankohdasta ja asioista ilmoitetaan heinäkuun puolella.

Seuran toimintaan liittyen nettisivuilla on tällä hetkellä paikoin vielä viime vuoden asioita näkyvillä, mutta niitä pyritään päivittämään toukokuun aikana tämän ja tulevan kauden mukaisiksi.

Tulevaa jahtisyksyä odottavin kesäterveisin
Johtokunnan puolesta
Heikki Kallioniemi PJ

Seuran metsästysalueet saatavilla näkyviin Tracker ja Bbark sovellukseen pyynnöllä kuortanems@outlook.com

Saaliskuvauksen 10 käskyä:
1.Eläimen asettelu havupedille on kaunis ele.
2.Jos siihen ei ole mahdollisuutta, niin muu luonnollinen ympäristökin on hyvä.
3.Ota kuva mahdollisimman siististä eläimestä.
Ei verta, avattua mahaa, suolia tai muutakaan teurastamotunnelmaa, ellei kyse ole riistankäsittelytilanteesta.
4.Ulkona roikkuva kieli ei tuo kuvaan positiivista lisäarvoa.
5.älä istu eläimen päällä, laita jalkaa sen päälle tai naulitse sitä puukolla puunkylkeen.
äläkä laita eläimelle lippalakkia, tupakkaa huuleen tai mitään muutakaan somistetta.
6.älä julkaise kuvaa siitä, kun koira ravistelee kuollutta saaliseläintä. Tästä on lähtenyt liikkeelle jopa virheellisiä syytöksiä siitä, että saalis on revitetty elävältä.
7.Mainitse kuvaa julkaistessasi mistä ja milloin se on otettu. Ruotsista joulukuussa ammuttu metso saattaa muuten tulla Suomessa ilmiannetuksi salatapettuna.
8.Jos kuvassa on useita saaliseläimiä, asettele ne siististi. Veneen pohjalla lilluva röykkiö ei ole kovin kuvauksellinen.
9.älä pröystäile ylisuurilla saalismäärillä. Maltti on valttia niin metsällä kuin kuvauksessakin. Ja jos kyse on ison seurueen saaliista, niin mainitse se.
10.Kannattaa muistaa, että omalla nimellä ja kuvalla varustettu siistikin nettijulkaisu saattaa johtaa häiriköintiin,
varsinkin jos se liittyy suurpetoihin. Eli kannattaa aina miettiä, mitä julkaisee ja missä.

Metsästyskauden alussa jokaisen metsästäjän on syytä tutustua metsästyslainsäädännön tuoreisiin muutoksiin. Ajantasainen lainsäädäntö ja viimeisimmät muutokset löytyvät koulutusportaalista:
https://koulutus.riista.fi/kurssikategoria/lait-ja-asetukset-fi/
Portaalista löytyy lisäksi paljon muuta mielenkiintoista materiaalia.


JäSENLASKUTUS :
Yhdistyksen jäsenmaksut on lähetetty jäsenille metsästäjäliiton keskitetyn laskutuspalvelun kautta.
Jäsenille saapuva lasku maksetaan metsästäjäliiton tilille ja käytetään laskun viitettä. Liitto tilittää seuralle, liiton jäsenmaksusta jälkeen jäävän osuuden.
Metsästyskauden saalisilmoitukset tehdään OmaRiistaan, johtokunnan jäsenelle tai sähköpostilla kuortanems@outlook.com (otsikoksi viestiin; saalisilmoitus 20xx ja nimi)

Seuramme virallisena tiedotuskanavana toimii nämä nettisivut ja Viiskunta-lehden seuratoimintapalsta. Yhteydenotot johtokuntaan puhelimitse tai sähköpostilla.

Seurallamme ei ole Facebookissa virallisia sivuja. Facebookissa seuramme nimellä oleva sivusto on jäsenten perustama ja ylläpitämä. Seura / seuran johtokunta ei osallistu tuon sivun ylläpitoon, valvontaan tai moderointiin. Johtokunta ei huomioi Facebookin kautta tehtyjä ilmoituksia. Seuran toimintaan liittyviä asioita/tapahtumia saatetaan linkittää noille sivuille tiedoksi.

Seuramme jäsenten on hyvä muistaa asiallinen käytös kaikkialla sosiaalisessa mediassa. Metsästykseen liittyvien kuvien ja kommenttien julkaisua on jokaisen syytä harkita tarkkaan. Seuramme nimellä olevalla sivulla ei tule ketään pilkata tai syyttää ja johtokunnan toimenpiteitä aiheuttavista asioista täytyy olla yhteydessä suoraan johtokunnan jäseniin puhelimitse tai sähköpostilla, ei julkisesti some-kanavissa.
Saaliskuvien ja kommenttien julkaisu ei aina palvele metsästäjien etuja ja onkin muistettava, että nettikirjoittelua seuraa myös moni muu kuin metsästäjä. Muistakaa, että kuvissa olevilta henkilöiltä on kysyttävä lupa julkaisuun ja julkaisut on tehtävä omalla nimellä, eikä esim. seuran nimissä.

METSäSTäJILLE HUOMIOITAVAA:

Maanomistajat vuokraavat maansa metsästysharrastukselle vastikkeetta, joten kunnioitetaan heidän suomaa harrastusmahdollisuutta.

- Mitä viet metsään tuo ne myös pois; hylsyt, roskat jne pois maastosta
- Autolla/mönkijällä maastossa liikkumiseen on oltava maanomistajan lupa, valmiiden ajourien käyttö esim. saaliin noutoon on pääsääntöisesti vuokrasopimusten pohjalta sallittua, maastoon ei saa aiheuttaa vahinkoa esim. puustolle tai viljelyksille.
- Maastossa tehtäviin riistanhoitotoimiin ja esim metsästystilanteessa pienpetojen kaivamiseen on kysyttävä maanomistajalta lupa.
- Tervahaudat luetaan pääsääntöisesti kiinteiksi muinaisjäännöksiksi ja siten niiden kohdalla on maan muokkaaminen/kaivaminen kielletty.


Savikiekkoammunta seuran jäsenille Kympillä torstaisin klo 18.00 viikoittain alkaen toukokuun toinen torstai.
Ampumajaos järjestää kiekot. Ampumakierroksen omakustannehinta on ~3.

Siluettiammuntapaikka ja siluettikuvat ovat ainoastaan pistooliammuntakäyttöön, ei kivääri- tai haulikkoammuntaan!
Mahdollisesta siluettikuvien turmelemisesta joutuu korvausvastuuseen.

Muuta:
Metsästykseen ja aseiden käsittelyyn liittyvät lait ja rangaistukset kiristyneet:

Tutustu Metsästyslain ( Finlex linkki vasemmalla), eritoten LUKUUN 4 Metsästystavat, jossa käsitellään moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksia ja metsästysaseen kuljettamista.

Muistutus hyvien metsästystapojen ylläpidosta (Metsästäjäliitto):
1. Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä
2. Verota riistaa kestävän käytön periaatteella
3. älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä
4. Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi
5. Hoida riistaa
6. Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta
7. Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ja kehitä niitä
8. Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin
9. Pyri järjestäytyneen metsästysseuratoiminnan pariin
10. Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin
11. Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi
12. Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan

Eritoten huomioitava: Ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa ampua 150:tä metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan. Ilman alueen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa riistaeläintä ei saa etsiä pihasta tai puutarhasta eikä metsästystarkoituksessa saa kulkea viljelyksillä ennen kuin sato on korjattu tai koottu.
Herrasmiesopimus: Maanomistajien ja toisten metsästäjien tekemiä riistanhoidollisia toimia tulee kunnioittaa ja esimerkiksi ruokintapaikat ja niiden välitön läheisyys on syytä rauhoittaa eläimille. Toisen ylläpitämältä ruokintapaikoilta ei tule ampua eläimiä ilman asianomaisen lupaa.

Terveisin Kuortaneen Metsästysseuran Johtokunta


*