Linkkejä
Kalenteri

Rauhoitukset / Rauhoitusalueet: 2018-2019


METSÄ- JA PELTOKANALINNUT RAUHOITETTU, poislukien fasaani.
Valtaosa alla mainituista alueista löytyy karttaliitteineen tältä sivulta alempaa ja seuralle vuokratuista alueista on saatavilla kartat Bbark sovelluksen kautta (ohje maksut välilehdellä (linkki)) .
-Kirkonkylän alue; Pukkisillan tiestä pohjoiseen entisen OP:n mökin tiehen välillä sallittu ainoastaan rusakon, pienpetojen ja sorkkaeläinten metsästys
-Nisos; metsästys kielletty klo 22.00-08.00 välisenä aikana, rannalta tapahtuva sorsastus länsi-etelä-osassa (Torikosta - Vanhan sillan itäpäähän) kielletty, Hempan saari rauhoitettu. Pohjoispäässä Metsähallituksen maalla, palsta 300-401-16-103, metsästys kielletty.
-Ruona (Hiironniemi); Niemiskyläntien ja järven välissä, Nurminiementien ja Esko Maunuksen kiinteistön välinen alue ja ranta rauhoitettu sorsastukselta ja peltokanalinnustukselta.
-Salmi; Salmen sillasta pohjoiseen, Kalevi Ketolan rajaan asti rannalta tapahtuva sorsastus kielletty.
-Juho Haarajärven mailla sallittu vain hirvieläinten ja suurpetojen metsästys
-Jouni Killisen tilarakennuksista itään Kuhalannevan peltojen itäreunaan saakka (palstat 16-111 16-55 ja 16-102) ei vuokrattu.
-Kuhajärven eteläpäässä, Vesa Kuhalammin ja Ala-Kuhan viljelysmailla metsästys kielletty
-Kuhajärven rannalla, Huikkolanniemessä ja lammella maita ei vuokrttu
-Rantalassa, Seppo Rankilan maalla, Nykäsen tilan takana olevilla "Tiilen montuilla" metsästys kielletty

Haarajärvi (klikkaa kuvasta alueita suurentaaksesi)

Juho Haarajärven mailla pääsääntöisesti kaikki metsästys kielletty, poislukien sorkkaeläinten metsästys ja suurpetojahti karhun ja suden osalta sallittu.

Juhon alueet Juhon alueet Juhon alueet Juhon alueet

Hiironniemi ja Ruonan vanha koulu

Nurminiementiestä - Maunuksen Eskon kiinteistöön; alueella (myös rannalta) sorsastus ja peltokanalinnustus kielletty

Kirkonkylä (klikkaa kuvasta alueita suurentaaksesi)

Kirkonkylän alue päättyen pohjoisessa Entisen OP:n mökin tiehen, etelässä pukkisillan tiehen. Rusakon, pienpetojen ja sorkkaeläinten metsästys sallitaan.

Kirkonkylä Kirkonkylä

Nisos

Nisoksella metsästys on kielletty klo. 22.00-08.00 välisen ajan, sekä rannalta tapahtuva sorsastus länsi-etelä puolella, alkaen Torikosta, jatkuen Ruonan vanhansillan itäpäähän saakka. Hempan saari on myös rauhoitettu.


NISOS HEMPANSUO

Seurus

Salmen sillasta Kalevi Ketolan rajaan asti rannalta tapahtuva sorsastus kielletty.

Killinen - Kuhalanneva

Sopimuksessa rajattu Killisen tilarakennuksien takaa Kuhalannevan itäreunaan alue pois metsästyskäytöstä.

Kuhajärvi

Kuhajärven eteläpäässä Vesa Kuhalammin viljelysmailta tapahtuva sorsastus kielletty.